Małgorzata Wrochna

Dziecko to najpiękniejszy owoc miłości mężczyzny i kobiety. Niestety, w Polsce co piąte, a w dużych miastach nawet co trzecie małżeństwo ma problemy z poczęciem dziecka.

Na szczęście współczesna medycyna oferuje bogatą diagnostykę i skuteczne metody leczenia, farmakologiczne lub chirurgiczne. W 90% przypadków leczenie przyczynowe doprowadza do poczęcia dziecka w sposób naturalny. Bogactwo możliwości współczesnej medycyny ma jednak tę wadę, że łatwo się w nim pogubić. Ten serwis ma pomóc czytelnikowi zrozumieć, jakie mogą być przyczyny niepłodności i zachęcić do podjęcia trudu diagnostyki i leczenia.

czytaj więcej…

Serwis zawiera bardzo obszerny materiał. Nie jest konieczne czytanie całości i zagłębianie się w szczegóły schorzeń, które nie dotyczą konkretnej pary (np. rozdziału o przyczynach hormonalnych nie musi dokładnie czytać kobieta, której cykle są bardzo regularne). Warto jednak przeczytać rozdziały wstępne, dotyczące podstaw fizjologicznych, rozdział "Co robić?", przynajmniej przejrzeć wszystkie rozdziały poświęcone przyczynom niepłodności. Warto też sięgnąć do odnośników z opisem metody Roetzera służącej określaniu dnia prawdopodobnej owulacji.

Przedstawiony poniżej schemat diagnostyki i leczenia jest bardzo ogólny i dotyczy jedynie najczęściej występujących przyczyn niepłodności. Ma na celu przedstawienie pacjentom, jak trudnym i złożonym problemem jest niepłodność, aby zbyt prędko nie rezygnowali z możliwości terapii, jakie daje współczesna medycyna. Jeżeli nawet niektóre z przedstawionych poniżej badań lub zabiegów nie są refundowane przez NFZ albo dostęp do nich jest utrudniony, to pacjenci mają prawo przynajmniej wiedzieć, jak powinna przebiegać prawidłowa diagnostyka oraz jakie możliwości leczenia daje współczesna wiedza medyczna.

W opracowaniu niniejszym, z przyczyn dydaktycznych, przyjęto anatomiczny podział przyczyn niepłodności, z wyjątkiem nieprawidłowości immunologicznych i środowiskowych.

Nie jest to to samo, co schemat diagnostyki, który musi uwzględniać częstość występowania danej choroby w populacji, zależy od możliwości technicznych i finansowych placówki, zmienia się z postępem wiedzy. Ponadto, plan postępowania powinien być dobrany indywidualnie dla każdej pary, gdyż już pierwsze badanie lekarskie może ukierunkować lekarza na poszukiwanie określonych schorzeń. Przykładowy schemat diagnostyki podaję w następnym rozdziale.

Podane poniżej informacje mają pomóc pacjentom cierpliwie przebrnąć przez szereg koniecznych badań, poprzez uświadomienie, że diagnostyka niepłodności jest złożona i musi być prowadzona wielokierunkowo. Należy też pamiętać, że udokumentowanie określonej nieprawidłowości nie oznacza, że nie istnieje jednocześnie inna.